2001 рік
Місяць
На 2002 рік
 2002 рік
Місяць
Рубрики
План роботи управління освіти на березень 2002р.


Пам`ятні дати
2 - 120 років від дня народження А. Ю. Тесленка ( 1882-1911), українського письменника.
4 - 150 років від дня смерті Миколи Гоголя ( 1809-1852), російського письменника.
4 - 50 років від дня смерті Ніла Хасевича ( 1905-1952), українського митця-графіка, вояка УПА.
5 - 175 років від дня народження Л.І.Глібова (1827-1893), українського поета, байкаря, журналіста.
8 - Міжнародний жіночий день.
9 - 188 років від дня народження видатного українського поета, художника, мислителя Тараса Шевченка (1814-1861).
16 - 120 років від дня народження Х.О.Алчевської ( 1882- 1931), української поетеси і педагога.
18 - 100 років від дня народження Є.П.Кирилюка ( 1902-1989), українського літературознавця.
22 - 160 років від дня народження Миколи Лисенка ( 1842-1912), українського композитора.
31 - 120 років від дня народження К.І.Чуковського ( 1882-1969), російського письменника, критика, літературознавця, перекладача.
№ з/п Дата Зміст роботи Місце проведення Відповідальний
1. Протягом місяця Відвідування уроків вчителів-предмет-ників, які атестуються. Навчальні заклади Члени атестаційної комісії
2 Протягом місяця Проведення першості міста з баскетболу серед збірних команд школярів навчаль-них закладів системи загальної середньої освіти. ЗОШ№№5,9,11,12,15, 20,23,26, РМК , 13.00 О.Кудрявцев
3. Протягом місяця Проведення турніру з волейболу серед збірних команд школярів та вчителів, присвячений пам”яті Ковтуна В.І. ЗОШ№1, 10.00 О.Кудрявцев
4. Протягом місяця Проведення роботи з виявлення ді-тей,позбавлених батьківського піклува-ння. Влаштування їх у сім”ї громадян. Сектор опіки та піклування Р.Уфімцева О.Козирська
5. Протягом місяця Робота з питань організації та проведе-ння державної атестації у формі екстернату. Управління освіти Г.Майборська
6. Протягом місяця Стан виконання рекомендацій за ре-зультатами комплексного вивчення навчально-виховного процесу ЗОШ №18. ЗОШ№18 К.Онищук
7. Протягом місяця Хід виконання розпорядження міського голови № 2784 - р від 15.12. 2000 р. “Про затвердження заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови у м.Рівному” ( інформація). Управління освіти К.Онищук
8. Протягом місяця Вивчення стану харчування учнів у навчальних закладах. Навчальні заклади Н.Захарчук
9. Протягом місяця Творчий звіт педпрацівників, що атес-туються. Дитячі заклади Л.Солімчук
10. Протягом місяця Вибірковий контроль “Контроль за дотриманням режиму дня”. Дошкільні заклади Г.Матковська О.Панасенко
11. Протягом місяця Вивчення системи роботи вихователів дошкільних закладів, що атестуються. Ведення атестаційної документації. Дошкільні заклади Г.Матковська О.Панасенко
12. Протягом місяця Контроль за виконанням наказу управ-ління освіти Рівненського міськвиконко-му № 711 від 27.11.2000 р.”Про впо-рядкування комплектації та наповню-ваності груп в дошкільних закладах міста”. Дошкільні заклади Г.Матковська О.Панасенко
13. Протягом місяця Благодійна акція “Музиканти проти наркоманії”.   Т.Леус
14. Протягом місяця Контроль за виконанням розпорядження міського голови № 2857-р від 30.11.2001 р. ”Про затвердження комплексних заходів профілактики травматизму невиробничого характеру на 2001-2002 рр.” ( інформація). Управління освіти А.Вибач
1-9 березня
15. 1-17.03 Навчально - тренувальний збір перед зимовим чемпіонатом України. ДЮСШ№2, ДЮСШ№ 3 О.Кудрявцев
16. 1.03 Обласний семінар-практикум педаго-гічних працівників, які працюють у класах для дітей із ЗПР. д/с-школа №53, ЗОШ№25, 10.00 В.Середюк
17. 1.03 Поетичний конкурс читців-декламаторів “В сім”ї вольній, новій”. ЗОШ№26, 13.00 І.Варава
18. 1-7.03 Вивчення стану навчально-виховного процесу з математики з теми: “Форму-вання учнів належного рівня практичних вмінь і навичок математичної і графічної культури. ЕПЛ Т.Стацюк
19. 3-5.03 Першість України з плавання серед юніорів. м.Київ, ДЮСШ№ 2, ДЮСШ№ 3 О.Кудрявцев
20. 4.03 Засідання методичного об”єднання вихо-вателів ГПД. М/ колегіум, 15.00 О.Піксаєва
21. 4.03 Засідання школи молодого вчителя хімії та біології. ЗОШ№ 22, 11.45 Т.Кухарчук
22. 4-19.03 Вивчення стану навчально-виховного процесу із зарубіжної літератури. ЗОШ№ 8 Т.Крівцова
23. 5.03 Інструктивно-методична нарада вчителів-логопедів. ЗОШ№ 22, 10.00 В.Середюк
24. 5.03 Нарада вчителів історії, які атестуються на вищу категорію та звання. Управління освіти, актова зала, 15.00 Т.Грещук
25. 5.03 Засідання школи молодого вчителя початкових класів. ЗОШ№10, 9.50 О.Піксаєва
26. 6.03 Засідання журі конкурсу учнівських творів на тему “Мій родовід”. Управління освіти, актова зала, 14.00 І.Варава
27. 6.03 Нарада вчителів іноземної мови, які атестуються на вищу категорію та звання. Управління освіти, актова зала, 15.00 Ю.Кінжалова
28. 6.03 Міський огляд-конкурс юних екскур-соводів-краєзнавців. Краєзнав-чий музей, 9.00 К.Онищук
29. 6.03 Засідання методичного об”єднання вчи-телів зарубіжної літератури. ЗОШ№15, 10.00 Т.Крівцова
30. 6.03 Інструктивно-методична нарада зас-тупників директорів з виховної роботи. Управління освіти, 15.00 К.Онищук
31. 9.03 Поетична година біля пам”ятника Т.Шевченка. Міський парк, 11.00 І.Варава
11-15 березня
32. 11-22.03 Вивчення стану викладання української мови та літератури. ЗОШ№23 І.Варава
33. 11.03 Засідання міської піклувальної ради. ЗОШ№2, 18.00 Т.Грещук, метод. відділ
34. 11.03 Засідання школи молодого вчителя музики. ЗОШ№22, 14.00 Т.Леус
35. 12.03 Засідання творчої групи вчителів по-чаткових класів з каліграфії. ЗОШ№19, 9.30 О.Піксаєва
36. 12.03 Засідання методичного об”єднання музкерівників. Д/с № 42, 9.00 Л.Солімчук
37. 12.03 Засідання методичного об”єднання вчи-телів фізичної культури. ЗОШ№28, 10.00 О.Кудрявцев
38. 13.03 Засідання методичного об”єднання вчителів основ інформатики. ЗОШ№10, 11.00 А.Вибач
39. 13.03 Семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи “ 12-бальна система оцінювання навчальних досяг-нень учнів-один з шляхів підвищення інтересу до знань”. ЗОШ№11, 9.00 Т.Грещук Т.Стацюк
40. 13-15. Участь в міжнародній науково-практичній конференції з теми “Виховання молодого покоління на Християнських моральних цінностях”. Нац. університет “Острозька академія” Л.Гуменюк
41. 13.03 Семінар- практикум вчителів фран-цузької мови. ЗОШ№19, 9.00 Ю.Кінжалова
42. 13.03 Міський огляд -конкурс драматичних колективів. ПДМ, 9.00 К.Онищук
43. 13.03 Засідання методичного об”єднання вчи-телів хімії. ЗОШ№20, 12.00 Т.Кухарчук
44. 14.03 Засідання школи молодого вчителя трудового навчання. ЗОШ№ 8 В.Ключник
45. 14.03 Фестиваль занять “Творчі знахідки”. Д/с № 50, 9.00 Л.Солімчук
46. 14.03 Контроль за виконанням рекомендацій за результатами атестації дошкільного навчального закладу № 45. Д/с №45 Г.Матковська
47. 14.03 Пізнавальні візити учасників міжна-родної конференції у навчальні заклади міста. ЗОШ№№253, 10, гімназ № 1, НВО №№ 12, 18, г/гімназія. Л.Гуменюк
48. 16.03 Міський конкурс фольклорних колек-тивів. ЗОШ№15, 12.00 Т.Леус
49. 16.03 Конкурс “Юна майстриня”. НВО №12, 9.00 В.Ключник
18-23 березня
50. 18.03 Фестиваль уроків образотворчого мис-тецтва “Пошук”. ЗОШ№19, 9.30 Т.Крівцова
51. 18.03 Участь в обласному семінарі з охорони дитинства. Обл. управління освіти Р.Уфімцева О.Козирська
52. 18-23.03 Зимовий чемпіонат України з плавання. ДЮСШ№ 2, ДЮСШ№ 3 О.Кудрявцев
53. 19.03 Семінар для вчителів географії. ЗОШ№28, 13.00 Т.Грещук
54. 19.03 Засідання методичного об’єднання вчителів ДПЮ. ЗОШ№10, 10.00 О.Кудрявцев
55. 19.03 Засідання творчої групи вчителів почат-кових класів по Занкову. Міськ.колег. 9.40 О.Піксаєва
56. 19.03 Засідання міської творчої групи вихова-телів-методистів. Д/с № 38, 11.00 Л.Солімчук
57 20.03 Інструктивно - методична нарада заступ-ників директорів з навчально-виховної роботи ( початкова школа). ЗОШ№5, 12.00 В.Середюк
58. 20.03 Міськиий конкурс читців зарубіжної поезії “Поезія- це завжди неповтор-ність”... ( ЗОШ№№ 3, 6, 8, 14. 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27, гімн.№ 1, г/ гімназ). ЗОШ№ 27, 14.30 Т.Крівцова
59. 20.03 Методичний фестиваль творчих уроків вчителів іноземної мови. ЗОШ№24, 9.00 Ю.Кінжалова
60. 21.03 Звіт учителів української мови і літе-ратури, які атестуються. ЗОШ№10, 14.00 І.Варава
61. 21.03 Міський конкурс читців зарубіжної поезії “Поезія- це завжди неповторність” (ЗОШ№№ 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11,12, 13,15,18, м/колегіум, 22, 24, 25, 28, ЕПЛ, ФМЛ, Ц/н, в/школа). ЗОШ№11, 14.30 Т.Крівцова
62. 21.03 Інструктивно-методична нарада дирек-торів навчальних закладів. ЗОШ№20 С.Богатирчук К.Сичик
25-31 березня
63. 25.03 Засідання комісії з питань прийому дітей в інтернат при ЗОШ№26. Управління освіти В.Середюк
64. 25.03 Засідання опікунської ради. Управління освіти Р.Уфімцева
65. 26.03 Інструктивно-методична нарада заві-дувачок дошкільних закладів Д/с№41, 14.30 Г.Матковська
66. 27.03 Засідання методичного об’єднання вчителів ОБЖ. ЗОШ№9, 11.00 А.Вибач
67. 27.03 Семінар-тренінг вчителів англійської мови за участю координаторів Бри-танської Ради. 10.00 Школа “Центр надії” Ю.Кінжалова
68. 27.03 Міська конференція голів шкільних учнівських комітетів. ЗОШ№15, 12.00 С.Богатирчук Л.Гуменюк
69. 27.03 Засідання методичного об’єднання вчителів-логопедів. Дитячий бу-динок, 9.00 Л.Солімчук
70. 27-28.03 Засідання школи молодого вчителя фізичної культури. РОІППО, 10.00 О.Кудрявцев
71. 27.03 Засідання комісії з призначення пільгової платні за дитячий садок. Управління освіт, 10.00 К.Сичик О.Панасенко
72. 28.03 Методичний міст між вчителями обра-зотворчого мистецтва і викладачами та студентами РДГУ. РДГУ, 9.30 Т.Крівцова
73. 29.03 Звіт вчителів зарубіжної літератури, які атестуються на вищу категорію і звання. ЗОШ№9, 9.00 Т.Крівцова
Copyright © 2002 Web-портал управління освіти
Design by UprStudio